2019-05-14 23:33:28

AKTIVNOST NA SATU MATEMATIKE

Tema: Oplošje kugle

Ishod aktivnosti: Učenici otkrivaju i izvode formulu (pravilo) za oplošje kugle

Razina procesa: Analiziranje

Aktivnost:

- Učenici su podijeljeni u 5 skupina od 4 člana. Svaka skupina dobije dva prazna papira, jednu naranču koju učitelj prethodno raspolovi. - - Učenici međusobno biraju vođu skupine koji na listu papira zapisuje zapažanje svoje skupine.

- Zadatak svake skupine je da površinu glavnog presjeka naranče otisnu na papir četiri puta uz svako označavanje kružnice glavnog kruga polovine naranče.

- Nakon označavanja kružnica na papiru, učenici rukama gule koru cijele naranče na što manje dijelove i komadiće slažu unutar nacrtanih krugova.

- Površina svakog kruga mora biti u potpunosti prekrivena komadićima kore.

- Svaka skupina prezentira svoj uradak, zajednički analiziraju i izvode formulu za izračunavanje oplošja kugle.

- Vođa svake skupine zapisuje formulu i donosi završno izvješće na temelju praktičnog rada:

 

 


Osnovna škola Jurja Šižgorića Šibenik