2019-04-02 21:24:57

Priprema za realizaciju novog projekta za besplatne obroke

U tijeku su pripreme za realizaciju novog projekta u kojem će besplatne obroke primati svi učenici koji odgovaraju zadanim kriretijima. 

U prilogu ove obavijesti nalazi se PRELIMINARNA IZJAVA za iskaz interesa za ostvarivanje prava na financiranje školske prehrane u školskoj godini 2019./2020. od strane Fonda europske pomoći za najpotrebitije. 

Molimo roditelje i skrbnike da ispune ovaj anketni upitnik i predaju do 9. travnja stručnoj službi u školi ili svojim razrednicima.


Osnovna škola Jurja Šižgorića Šibenik