2019-03-22 20:38:00

Policajac - prijatelj pomagač

Šibenska policija održala je u našoj školi edukativnu akciju 'Policajac, prijatelj pomagač' kojoj je cilj kroz učenje o prometnoj kulturi i značenju prometnih znakova poslati poruku kako je policajac njihov prijatelj i pomagač u različitim situacijama, a posebno u prometu.

U ovoj manifestaciji su sudjelovali Crveni križ, vatrogasci te HGSS- Stanica Šibenik koji su djeci prezentirali službena vozila, ali i opremu koju koriste u svom radu.

 

Službenici Ravnateljstva policije održali su za učenike od prvog do četvrtog razreda  edukativni program 'Koracima malim zakoračimo u svijet prometa', a na informativnim štandovima su policija, HGSS- Stanica Šibenik, Crveni križ i vatrogasci, izložili svoju opremu.

Dio programa se odvijao i na vanjskom djelu gdje se organizirala izložba i prezentacija načina rada službenih vozila i pripadajuće opreme Ministarstva unutarnjih poslova, Javne vatrogasne postrojbe Šibenik i Hrvatske gorske službe spašavanja- Stanica Šibenik.

Drugi dio aktivnosti  na otvorenom odvijao se na košarkaškom igralištu Dražen Petrović gdje je JUMICAR-Zagreb postavio prometni poligon za djecu, s ciljem edukacije djece o prometnim pravilima.

 


Osnovna škola Jurja Šižgorića Šibenik