2018-06-29 00:23:34

Podjela svjedodžbi

Podjela svjedodžbi učenicima od 1. – 7. razreda te učenicima nakon dopunskog rada je 4. 7. 2018.  u 10.00 sati.


Osnovna škola Jurja Šižgorića Šibenik