2018-05-13 21:54:35

Radionica na tvrđavi Barone

Učenici 3.a posjetili su 10.svibnja tvrđavu Barone gdje im je vizualnom pričom predočena prošlost Šibenika, gradnja tvrđava i napad Turaka na Šibenik. Učenici su svoj posjet završili radionicom u kojoj su glinom izradili šibenski novčić bagatin.

 


Osnovna škola Jurja Šižgorića Šibenik