2017-12-30 18:12:26

Što je QR kod i odakle potječe ideja primjene u životu?

QR kod (eng. Quick Response Code) je mala slike koja može da sadrži bilo kakvu informaciju i vodi vas do nekog digitalnog sadržaja.

Može sadržavati neki tekst koji se odmah može pročitati, web adresu (URL) koji će vas odvesti do nekog sajta, informaciju o proizvodu, katalog proizvoda, biznis karticu, itd. 

QR kod je nastao u Japanu 1994. godine.
QR kod u nastavi matematike Nastavna cjelina: Pitagorin poučak Nastavna jedinica : Priprema pred pisanu provjeru znanja – uvježbavanje gradiva Razred: 8.a i 8. B Školska godina: 2017./2018. Oblik rada: rad u heterogenim skupinama  (5 radna centra x 4 učenika) Cilj: potaknuti učenike na suradničko učenje i međusobno pomaganje, popularizirati matematiku drugačijim metodama rada, probuditi interes za matematikom i njegovati natjecateljski duh. Potreban pribor: Ispisani QR kodovi, mobitel ili tablet s instaliranom QR code reader aplikacijom Etape sata: UVODNI DIO SATA: – formiranje radnih centara za rad u skupinama 5 x 4 učenika Tehničke upute za rad: učenici unutar grupe podijele svojih osam zadataka, pomažu jedan drugome i natječu se da što brže riješe uz predočen postupak i točan rezultat.   SREDIŠNJI DIO SATA: svaki učenik samostalno u grupi riješi po dva zadatka, najbrža skupina s točno riješenim zadacima,  nakon učiteljeva provjeravanja, vrednuje se ocjenom odličan i svaki učenik nastavlja rješavati ostale zadatke učenik s najviše riješenih zadataka u svojoj skupini postaje vođa skupine za završno prezentiranje rješenja ostalim skupinama   ZAVRŠNI DIO SATA: Vođa najbolje skupine izlazi pred ploču i glasno iznosi riješenja svih zadataka, a ostali provjeravaju točnost svojih rezultata Za domaći uradak učenici uz pomoć iste aplikacije kreiraju svojih 5 QR kodova sa različitim zadacima vezanih uz istu nastavnu cjelinu i razmjenjuju ih sutradan u svom razredu. Svatko je dužan riješiti svoje kodirane zadatke i podijeliti ih prijateljima u razredu.              

Osnovna škola Jurja Šižgorića Šibenik